FILTRIMI I UJIT
Sa shpesh më duhet të ndryshoj filtrin e dushit?
Ju duhet të ndryshoni filtrin e dushit çdo dy (2) në tre (3) vjet. Ju mund të porosisni filtrin duke telefonuar përfaqësuesin tuaj të  Carico, duke vizituar carico.com ose duke telefonuar Shërbimin e klientit Carico
Cila është shkalla optimale e rrjedhës?
Shkalla optimale e rrjedhës është 0.4 deri 0.5 gallon në minutë. Sa më gjatë që uji të jetë në kontakt me mediumin e filtrit (dmth. Me shpejtësinë e duhur të rrjedhjes), aq më i pastër është uji.
Si mund ta përcaktoj kur është koha për të pastruar e filtrit të ujit?
Shkalla e rrjedhjes së ujit që del nga filtri juaj ngadalësohet, kur kuptohet qe ka ardhur koha për të pastruar filtrin tuaj. Me kalimin e kohës, poret e imëta në sipërfaqen e filtrit qeramik bllokohen nga algat, bakteret, ndryshku, sedimentet dhe grimcat e tjera. Pastrimi i fishekut do t’i rihapë këto pore.
Si të pastroni filtrin ose të zëvendësoni një filter
Pastrimi i filtrit zgjat vetëm disa minuta. Pasi ta hiqni filtrin nga kutia, fërkojeni lehtë qeramikën me pastrimin e mbushur të pajisur me njësinë. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të fërkoni lehtë dhe të pastroni sipërfaqen e qeramikës. Qeramika do të mbetet e zbardhur. Kjo eshte normale. Referojuni manualit tuaj për detaje se si të hiqni filtrin.
Sa shpesh më duhet të bëj larjen e pasme të njësisë?
Carico rekomandon që të lani përsëri njësinë çdo 6 muaj. Sidoqoftë, nëse uji në zonën tuaj përmban një shkallë të lartë të sedimentit ose baltës, ju rekomandojmë që të lani përsëri njësinë tuaj çdo 3 muaj.
Si mund ta laj njësinë mbrapa?
1. Vendosni një zorrë në prizë në kokën (sipër) të njësisë. Kthejeni anën e djathtë ose dorezën e valvulës dalëse (dorezë të kuqe) në pozicionin e majtë ose të mbyllur.

2. Kthejeni ngadalë valvulën kryesore në të djathtë, e cila është pozicioni Backwash dhe lëreni të veprojë për 2 deri në 5 minuta. Sigurohuni që uji të fillojë të rrjedhë ngadalë, gjë që do të preverntojë që media e filtrit të mos nxirret jashtë. Fillimisht, uji që del nga tubi ose zorra në anën e valvulës do të duket shumë e errët. Kjo eshte normale.

3. Kthejeni ngadalë valvulën kryesore në të djathtë, në pozicionin e Shpëlarjes së Shpejtë. Vraponi derisa uji që del nga zorra të jetë i qartë.

4. Kthejeni valvulën kryesore përsëri në pozicionin e filtrimit dhe ktheni valvulën dalëse (të Kuqe) në pozicionin e djathtë ose të hapur.

Si mund të porosis pjesët zëvendësuese?
Na telefono
JUICE EXTRACTION
Si të marr sa më shumë lëng nga frutat dhe perimet e mia?
MOS i detyroni frutat dhe perimet tuaja përmes shtrydhëse frutash e perimesh. Merrni kohën tuaj, duke i shtyrë me butësi dhe lërini lëngun e lëngut të bëjë punën.
Si ta lani strehimin e motorit?
Shkëputeni njësinë nga priza. Përdorni sfungjer të lagur për të pastruar strehimin e motorit. Gjithmonë sigurohuni që të pastroni pjesën e poshtme të kutisë në rast se ndonjë lëng ose tul derdhet nën shtrydhëse frutash e perimesh. Asnjëherë mos e zhytni ose shpëlajeni njësinë motorike në ujë.
Si mund t'i pastroj pjesët plastike dhe tehun e sitës?
Përdorni çdo detergjent të lëngshëm të larjes së enëve për të larë pjesët plastike dhe tehun e filtrit të shtrydhësit. Mos përdorni produkte që përmbajnë amoniak, zbardhues ose pluhura pastruese, të cilat do të shurdhërojnë, gërvishtin dhe/ose dëmtojnë sipërfaqen. Për çarje dhe qoshe të vështira për t’u arritur, përdorni një furçë të vogël ose furçë dhëmbësh për t’u siguruar që vrimat e vogla të qëndrojnë të hapura në tehun e sitës.
Si mund të porosis pjesët zëvendësuese?
Na telefono
ULTRA VAC STORAGE SYSTEM
Are Ulta Vac Storage Containers dishwasher safe?
Do NOT put the lid in the dishwasher. The bottom and tray are dishwasher safe. However, Carico recomends that you hand wash them.
Are Ulta Vac Storage Containers freezer safe?
Yes, Ultra Vac Storage Containers are freezer safe.
Are Ultra Vac Storage Containers microwave safe?
Yes, provided that prior to use in microwave, youe release the vacuum and clips, lift the lid and slightly turn it so that the container is not fully covered.
How long does it take to marinate foods?
The Ultra Vac Storeage Continer’s unique vacuum sealing process actually allows meat, fish or poultry to absorb marinates in minutes. The vacuum process opens the tiny pores and fibers in meats, poultry, fish, and vegetables to allow the marinade to penetrate much quicker.
How long will the Ultra Vac Storage Continers keep food fresh?
Your Ultra Vac Storeagfe Continer prolongs the flavor and freshness of foods and beverages up to 3 to 5 times longer than other storage methods.
How do I replacement parts?
You can order parts online at: https://www.shop.carico.ws/ or contact your independent Carico representative or Carico’s Customer Service Department for further assistance or to order parts at 1-800-440-1434.
AIR PURIFIER
How often do I need to clean my cartridge?
The Nutri-Tech Air Purifier is easy to maintain. We recommend quickly vacuuming the cartridge approximately every three (3) months or sooner depending on the environment it is used in.
Where in my home should I place the air purifier?
You can place the air purifier in any room in your house or almost anywhere in most working environments. Always place your unit in a an area in which it will not get wet. Carico recommends placing your unit in a location on the floor which allows air to circulate freely around and into the front louvers, and out the top grill. Carico also recommends placing your unit near an intake for your HVAC system so that when you run the deodorizer, it is drawn into the HVAC system and dispersed through the house and the system itself.
How many square feet does my unit cover?
Carico’s Deluxe Air Purification System purifies 2300 square feet per hour. Carico’s Compact Air Purification System purifies 375 square feet two (2) times per hour.
SLEEP SYSTEM
My new mattress was just installed, how long does it take to get used to it?
Most people are able to select the level of comfort they want and get immediate satisfaction. However, if you are not certain what level of comfort your body wants, the advantage is that you can easily change the comfort level, as often as you want. Some people may take up to one (1) month to get used to a new mattress.
How do I clean a Carico topper or mattress cover ?
Carico mattress covers, toppers and pillow covers are removable and washable. Carico recommends, however, that you have them professionally cleaned. You should dry clean or have the covers professionally washed in cold water and dry on a cool setting. Do not use hot water. Air drying is best. Do not “over-dry” the cover and do not use chlorine products or harsh stain removers of any kind.
How do I clean spills from my mattress?
If you spill liquid on your topper and/or pillow, immediately take the following steps: Remove topper. After removing the topper, soak up as much of the liquid as possible using colorfast towels. Press down on or blot the inner core with towel(s) to absorb the moisture. Do not rub. Once excess moisture is removed, let the topper air dry and to speed up the drying process, place a fan so that it blows directly on the affected area of the mattress. Professionally clean if necessary. Call your Independent Carico Representative, or call Carico Customer Service at 1-800-440-1434 for further assistance.
How do I adjust the Ultra Tech Silver Collection's firmness setting?
Carico’s “4 in 1 Sleeping System” lets you create the exact level of comfort you desire and makes it easy and fast to change settings as often as you want between Soft, Medium, Firm and Extra Firm. Unzip the outer cover to reveal the core. The Soft Side of the core is grey and the Firm Side is green. One side of the cover is thick and the other side is thinner. Place the side of the cover that you do not want on the bottom. Insert the core into the cover with the side you want to sleep on facing up and zip shut. You are done resetting the firmness level of your Carico Sleep System. Please refer to your owner’s manual for more information or contact your Independent Carico Representative, or call Carico’s Customer Service at 1-800-440-1434.
How do I adjust my pillow?
Carico’s Pillows allow you to create the comfort you desire. Through a patented process, the pillow cores are laser cut so that you can adjust the pillow to the height that is perfect for your body (5”, 6” or 7”). For the lowest setting, (five inches (5″)) only use the larger of the two cores. For medium height (six inches (6″)), use both the core and match the thickest part of channeled core with thinnest part of the bottom core. For the highest setting (seven inches (7″)), use both cores, matching the thickest part of the channeled core with thickest part of the bottom core. Please refer to your owner’s manual for more information or contact your Independent Carico Representative, or call Carico’s Customer Service at 1-800-440-1434.
WATERLESS COOKWARE
Is Carico cookware easy to clean?
Carico cookware is very easy to clean. Always let your cookware coolly thoroughly after each use. Carico cookware only requires washing in warm, soapy water using a mild dish soap and sponge or dishcloth. Make sure to remove all food residue. Rinse and dry. Carico Cookware is dishwasher safe. However, do NOT put the thermometer in the dishwasher; instead, rinse it with soap and water and dry. Carico does not recommend putting your cookware in the dishwasher as the high temperature may fade your handle over time.
Can I wash the thermometer in the dishwasher?
NO. DO NOT put the thermometer in the dishwasher. We recommend periodically washing the Ultra-Temp control valve. Wash the control valve by hand. To remove the thermometer, unscrew the knob assembly. Wash parts in hot soapy water. Rinse and dry thoroughly before reassembling. Always wash thermometer after using it to test internal food temperatures. Rinse with soap and water and dry.
What temperature should I use to cook?
“Medium to low temperature is all you need to know.” Place cookware on stove with the valve open and turn setting to Medium. In a few minutes, the temperature gauge on the cookware will reach medium. When it does, turn the stove to low. Only use the high stove setting when necessary, such as when boiling liquids. Always use a burner that is similar in diameter to the pan you are using. If cooking on a gas stove, do not allow the flame to extend up the sides of the pan.
How do I order replacement parts?
You can order parts online at: https://www.shop.carico.ws/ or contact your independent Carico representative or Carico’s Customer Service Department for further assistance or to order parts at 1-800-440-1434.
CUTLERY
How do I polish my Carico cutlery handles?
To polish the handles on your Carico knives, rub mineral oil or Vaseline on the handle. Let sit overnight, and rub away any excess material.
What knife can I use to cut frozen meats or bones?
Carico’s cleaver will chop bones, joints of meat and poultry as well as vegetables.
Ultra Tech Clean Machine
ULTRA TECH CLEAN MACHINE-GETTING STARTED USER GUIDE