PERHAPIM MANTREN TONE

Bashkohuni me programin Ambassador dhe #liftyourstyle me ne

Pse të krijoni një program bashkëpunimi?

Ne vendosëm të nisim programin tonë të ambasadorëve për të inkurajuar zgjerimin e markës ndërkombëtare. Në fakt, duke filluar nga SHBA, ne po kërkojmë mundësi të reja në të gjithë botën. Qëllimi ynë kryesor është të zgjerojmë familjen tonë dhe të bindim vajzat e tjera, të cilat i duan sportet dhe duan të kenë një ndikim pozitiv në jetën e njerëzve të tjerë, të jenë pjesë e saj.

Ajo që ne ju ofrojmë

Bashkohu me ne

Ajo që ju kërkojmë

Bashkohu me ne